Aylin Kotil Çocuk Yuvası Ataköy- Yeşilköy
Loading...
slide_1 slide_1 slide_1 slide_1

Aylin Kotil Çocuk Yuvası

MİSYONUMUZ

    Aylin Kotil Çocuk Yuvasında kendini ifade edebilen, yaratıcı, paylaşımcı, toplumda birey olduğunun farkında olan, özgüveni gelişmiş, sorumluluk sahibi bireyler olarak ileriki yıllarına taşıyıcı temel eğitimi alırlar.

VİZYONUMUZ

         Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve yaş özelliklerine göre hazırlanan eğitim programı, sosyal etkinliklere önem veren okul aile ve çocuk üçgeninde dengeyi sağlayan aynı zamanda yaratıcılığını destekleyen eğitim anlayışı içinde geri bildirimlere dayalı, istekler doğrultusunda sürekli gelişim gösteren bir eğitim kurumu olmaktır.

 

EĞİTİMDE HEDEFLERİMİZ

     Çocuklarımızın okuma-yazma, problem çözme becerilerinin gelişiminde etkili olan dikkat, bellek, görsel algılama gibi zihinsel işlemlerin ve duyu-motor becerilerini desteklemek,

 

* Olumlu ve yeterli benlik algısına katkıda bulunmak,

* Yaratıcı düşünmeye yöneltmek

* Kendini ifade edebilmesini sağlamak,

* Özgüveni ve paylaşım duygusunu geliştirmek.

* Bireysel ve toplumsal disiplini içselleştirmek

* Günlük yaşamdaki kavramları öğretmek.

* Sorumluluk alabilmesini sağlamak

* Öz bakım becerilerini kazandırmak

* Öğrenme becerilerini geliştirmek.